Hemtjänst

Vårt erbjudande av hemtjänst

Rätten att erhålla hemtjänst beslutas av kommunens socialtjänst enligt Socialtjänstlagen. Hemtjänst innebär att en enskild person får hjälp och stöd i det egna hemmet med vardagliga sysslor.

Baserat på kommunens beslut utformar vi gemensamt insatserna utifrån den enskildes behov och önskemål.

Målsättningen är att den enskilda ska kunna bo kvar hemma i sin egen bostad och i den miljö man är van vid

 

Hemtjänst kan bestå av olika insatser som tex

Städning

handling

hjälp med måltider

personlig hygien

personlig omvårdnad

ledsagning

avlösarservice

Vi hjälper gärna till med att utforma din ansökan om hemtjänst till kommunen!

Kontakta:  Suvi Myllylä
E-post:
Tel: 073-820 24 92
Jour: 072-722 80 45

Tider

Suvi:  07.00-16.00 
Jour/larmnr 07.00-21.00 

Suvi foto